Øvelser: Slægskabsanalyse af dolkhaleindivider | VG3

Projecter »

4103
Projekt
Øvelser: Slægskabsanalyse af dolkhaleindivider

Ud af fire arter af nulevende dolkhaler lever tre i Sydøstasien. Det drejer sig om Tachypleus gigas, Tachypleus tridentatus og Carcinoscorpius rotundicauda. Den fjerde art, Limulus polyphemus, lever langs østkysten af det nordamerikanske kontinent (se udbredelseskortet). Alle fire arter er i tilbagegang til dels på grund af fiskeri og habitatødelæggelser (ødelæggelse af naturlige levesteder).

I tabellen her ses små stykker DNA sekvenser fra det mitokondrielle gen cytochrome C oxidase fra 13 individer af dolkhaler. De er ordnet således, at DNA fra de 13 individer er vist med 53 homologe baser over og under hinanden (eng.: aligned DNA sequences) i vandrette rækker. I tabellen ses f.eks., at de to første sekvenser stammer fra to individer af arter Limulus polyphemus indsamlet på østkysten af USA.

Spørgsmål

  1. Tegn det mest sandsynlige slægtskabstræ for de 13 individer, hvor deres geografiske oprindelse er angivet. Angiv eventuelt mutationer som understøttelse for forgreningspunkterne.
  2. Diskutér med udgangspunkt i slægtskabstræet om det er rimeligt at opfatte Carcinoscorpius rotundicauda som en art. Hvilke forvaltningsmæssige konsekvenser ville det i givet fald have?
  3. Diskutér fordele og ulemper ved at bruge mitokondrielle DNA sekvenser til slægtskabsanalyser.
  4. Giv mulige forklaringer på de nulevende dolkhalers usammenhængende udbredelse.