Dolkhaler | VG3

Dolkhaler

Dolkhaler er nogle af de mere specielle dyr, forskere på Galathea 3 ekspeditionen arbejder med. De er dyr med en meget lang fortid. Faktisk har man fundet fossiler af dolkhaler, der er omkring 445 millioner år gamle. Fossilerne ligner de nulevende arter ganske meget. Så man kalder ofte dolkhaler for ’levende fossiler’. I dag findes der kun fire arter af dolkhaler, hvoraf tre lever i Asien og en i Nordamerika.

Dolkhaler er et vigtigt led i kystnære fødekæder på Nordamerikas østkyst, hvor fx deres æg spises af fugle. For mennesket har de stor økonomisk betydning. Dels fiskes de til konsum, dels bruges de som madding i fiskeriet, og dels bruges deres blod, som for øvrigt er blåt, medicinsk til påvisning af bakterier. På grund af overudnyttelse af dem, og fordi man er i færd med at ødelægge deres gydeområder ved kystsikring o.l., er bestandene nu i stor tilbagegang. Det er derfor nødvendigt at undersøge, om dolkhalerne er udryddelsestruede.

Fag: biologi gymnasier og hf.

Findes i: Bi
dolkhaler3.jpg