Introduktion | VG3

Projecter »

4103
Introduktion

Få et nærmere indblik i udvalgte dele af forskernes spændende arbejde med dolkhaler.

dolkhaler3.jpg

I tilknytning til Galathea 3 ekspeditionen indsamlede danske forskere dolkhaler langs den nordamerikanske østkyst. De undersøger morfologi, økofysiologi og genetik hos denne art og sammenligner med tidligere indsamlede individer fra Asien. Resultaterne fra deres undersøgelser bruges i arbejdet med at bevare dyrene ved at udpege kyster og havområder, som kan beskytte populationerne i fremtiden.

dolkhaler3.jpg

Hovedvægten af studierne af dolkhaler er udført i tæt samarbejder med universiteter i Vietnam, Thailand, Malaysia og Filipinerne, men forskerne samarbejder også med amerikanske forskere.

I det følgende kan du få et nærmere indblik i udvalgte dele af forskernes spændende arbejde med dolkhaler.

Se videoklippet om Dolkhaler forklaret af Peter Funch ombord på Galathea 3.