DNA-analyser | VG3

Projecter »

4103
DNA-analyser

Fra blodprøver har man oprenset DNA fra mitokondrierne og bestemt baserækkefølgen af et mitokondrie-gen.

dolkhale-dna2.jpg

Indtil nu er der blevet indsamlet blodprøver fra alle fire arter af dolkhaler for at lave analyser af DNA. I store dele af Thailand har man indsamlet blod fra i alt 190 individer, i Vietnam fra 161 individer, i Kina fra 27 individer og i USA fra 177 individer.

Man har bl.a. oprenset DNA fra mitokondrierne og sekventeret (bestemt baserækkefølgen af) et mitokondrie-gen, ’cytochrom c oxidase I’ (COI), fra ca. 100 dolkhaler. Disse data indgår i analyserne af den genetiske diversitet blandt arter og populationer. Det stykke af genet COI, de anvender, har tilstrækkelig information til at adskille arter og populationer.

dolkhale-dna2.jpg

Se figuren af et foreløbigt fylogenetiske stamtræ baseret på over 100 sekvenser af det mitochondrielle gen cytochrom c oxidase I (COI). Markøren har tilstrækkelig oplysning til at vise slægtskab mellem de fire dolkhalerarter. Hos arten Carcinoscorpius rotundicauda ser man at populationerne på henholdsvis Thailands vest- og østkyst er meget forskellige genetisk.