Øvelser om ozon | VG3

Projecter »

Øvelser om ozon
atmosforuren_top.jpg

Hvor tyndt er ozonlaget over jorden på ekspeditionsskibet ”Vædderens” position og andre steder i verden?

Læs baggrundskapitlerne før påbegyndelse af øvelsen.

Åbn Google Earth ved at klikke på globusen ”Rute med data" når du har åbnet linket Satellite Eye for Galathea 3 på Google Earth. Vælg altså 'Rute med data" og vent på at Google Earth indlæses.

Vær sikker på at at Google Earth programmet er installeret på din computer, ellers er du nødt til at downloade det først. Du kan gøre det fra websiden.

Slå igen op på den sidste web-side og klik denne gang på Global Ozon. Ozon koncentrationen er indlæst. Du kan bruge ”slider’en” anbragt til venstre mellem vinduet ”places” og vinduet ”Layers” til at dæmpe satellit kortet i baggrunden.

Hvis du vil se kort af Global Ozon fra andre tidspunkter, så klik gennem arkivet her: http://galathea.dtu.dk/google/kmz/images/Ozon/ og vælg en dato, f.eks. da Vædderen var på en udvalgt position. For at finde ud af hvornår Vædderen var på en given position kan du klikke på en 'ballon' på ruten. Arkivet har ozonkort til og med den 20. november 2009.

Spørgsmål

  1. Bedøm farven i nærheden af skibet og sammenlign med farveskalaen til venstre for vinduet.
  2. Hvor tyndt er ozonlaget oven over skibet? Aflæs Dobson værdien ( se baggrunds kapitlet for forklaring).
  3. Vurder også denne værdi med hensyn til et muligt ozonhul.
  4. Zoom ind på din hjemby. Brug igen ”slider’en” og de andre redskaber (zoom, panorer etc.) for at gøre det. Hvordan er situationen hos dig? Er den bare normal, omkring 300 DU eller er du bedre beskyttet eller mindre beskyttet? Men beskyttet mod hvad? Find svaret på dette spørgsmål i Baggrunds kapitlet.
  5. Hvorledes er ozon koncentrationen over hele verden?
  6. Zoom ud for at se kloden og panorer omkring. Brug ”slider’en” til at holde styr på hvor du ser. Find steder med høj og lav koncentration og prøv at forklare dette, tag måske også breddegraden og årstiden i betragtning.
  7. Er der steder med virkelig lav koncentration eller er der et eller andet sted et ozonhul?
  8. Forklar årsagerne!
  9. Gentag denne øvelse flere gange i løbet af året (f.eks. en gang om måneden) og lav en liste over områder med særlig lav koncentrationer i verden (lig med og under 200 DU) med hensyntagen til subkontinenter og årstider.
  10. Prøv at drage dine konklusioner og diskuter det med dine klssekammerater.