Luftforurening | VG3

Projecter »

Luftforurening

Luftforurening er blevet et globalt problem.

AtmPP_4_L.jpg

Luftforurening er blevet et globalt problem. Meget af den menneskeskabte luftforurening bevæger sig over store afstande og påvirker områder langt fra udledningskilden.

AtmPP_4_L.jpg

Luftforurening forårsager helbredsproblemer for mennesker, har en ødelæggende virkning på flora og fauna og forårsager syre regn. Den er forbundet med forbrændingen af fossile brændstoffer i stor stil og fossile brændstofs relaterede aktiviteter som industri, men også til forbrænding af biomasse og ændring af anvendelse af landarealer. Udledningerne af kvælstofoxiderne (NO og NO2) og svovloxid (SO2) fører til sur regn og resulterer i fotokemisk smog og ozon dannelse nær overfladen.