Drivhuseffekten | VG3

Projecter »

Drivhuseffekten

Stoffer, der holder infrarød stråling tilbage, medfører opvarmning af den nedre atmosfære og jorden: drivhus effekten.

AtmRP_3_L.jpg

AtmRP_3_L.jpg
Adskillige gasser i jordens atmosfære –såsom kuldioxid (CO2), metan (CH4), kvælstofdioxid (NO2), ozon (O3) og CFC-gasserne (Klor-Fluor-Karbon) - holder infrarød stråling tilbage, hvilket fører til opvarmning af den nedre atmosfære og jorden: drivhuseffekten. Men også små partikler i atmosfæren, de såkaldte aerosoler, har en stor indflydelse på strålingen, men deres bidrag er imidlertid vanskeligt at angive omfanget af.