Øvelser om luftforurening | VG3

Projecter »

Øvelser om luftforurening

Hjælp med at jage de store luftforurenere over hele verden!

AtmRP_8_L.jpg

Kvælstofsdioxid eller NO2 er en sporgas som udledes af industrien, særlig industrier som ikke bekymrer sig særlig meget om vores miljø. Lad os se på koncentrationen af denne sporgas over hele verden i dag og før i tiden takket være satellitterne, især takket være Envisat.

Åbn http://www.temis.nl/airpollution/no2col/ominrtworld.php eller bedre: Åbn http://www.temis.nl

Klik på ”Luftforurenings-overvågning” (Air pollution monitoring).

Klik til venstre på ”NO2 global”. Klik i OMIs arkiv under ”Archive of NRT images” (næsten aktuelle data) på ”individual days”.

Og på den side der kommer frem ”Regional troposfærisk NO2 søjler fra OMI”, vælg din region af interesse (f.eks. verden) og datoen (f.eks. i dag).

Du får to farvelagte billeder vist. De repræsenterer henholdsvis i farve-koncentration den totale NO2 mængde og til venstre koncentrationen af den troposfæriske NO2.

Hvis der ikke fremkommer nogen farver på kortene, kan du gå tilbage en eller to dage i datoen og klik ”submit” eller brug ”

Spørgsmål

  1. Find på det globale og regionale billede stederne med høj NO2 koncentration som er en god indikator af luftforurening.
  2. Hvor er disse områder og hvor store er de?
  3. Vurder både den samlede kolonne koncentration som også omfatter kolonnen for stratosfæren og troposfæren.
  4. Hvad kan forskellen være? Læg mærke til at der er færre data i den troposfæriske kolonne, mest pga. skyer.
  5. Lav en liste over områder med konstant høje koncentrationer under hensyntagen til den totale kolonne og giv et groft skøn af det samlede areal i km2 ved at bruge dit atlas.
  6. Forklar grundene til disse høje koncentrationer på disse steder.