Øvelser om den fysiske pumpe | VG3

Projecter »

Øvelser om den fysiske pumpe

Øvelser
Tag 2 danskvand. Stil den ene koldt og den anden varmt i en time. Åbn efter noget tid de to danskvand og diskuter hvad der får den ene til at overgasse eller bruse over og den anden til at bevare gassen i væsken. Lav samme eksperiment med havvand, men lad flaskerne stå natten over. Mål pH på de to flasker ved starten af eksperimentet og igen næste morgen og diskuter en eventuel forskel i pH værdi. Diskuter også sammenhængen mellem pH og CO2 i vandet. Vil en temperatur-forøgelse have en indflydelse på havets evne til at indeholde CO2?