Øvelse: Analyse og tolkning af det seismiske profil | VG3

Projecter »

Øvelse: Analyse og tolkning af det seismiske profil
 1. Sammenhold profil linien med flerstråle-ekkolod kortlægningen af Det Vestindiske Trug.
 2. Beskriv bundtopografien langs det seismiske profil 1.
 3. Beskriv det seismiske profil

Seismik_Car_7.jpg

Klik på linket for at studere profilet i stor detalje. Profilet åbner i et nyt vindue. http://www.satelliteeye.dk/zoomify/normalforkastning_udentolkning/

Brug de forskellige taster til at navigere og til at zoome ind og ud.
Lav en udskrift af det seismiske profil.
Læg et stykke gennemsigtigt papir eller plastfolie over profilet. Studer profilet nøje.

 1. Profilet er opbygget af to meget forskellige bjergartstyper eller lagserier.
  Kan du finde dem på profilet?
 2. Den ene bjergartstype er lagdelt.
  Hvilken bjergartstype kan det være?
 3. Den anden er uden tydelig lagdeling.
  Hvilken bjergartstype kan det være?
 4. Indtegn forkastninger. Der er tre!
  Begrund din tolkning.
 5. Studer lagene og deres rækkefølge på hver side af forkastningerne. Prøv at se om du kan finde samme lag eller sekvens af lag på hver side af forkastningen.
  Indtegn de lag du kan finde med f.eks. rød farve på papiret.

  Når du er synes, at du er sikker (og ikke før) kan du klikke her for at se hvorledes geofysikeren har tolket boreprofilet.

  Nu skal du forklare hvilke type jordskorpebevægelser, som kan have været årsagen til det som profilet viser.
 6. Sammenlign dit profil med de syv forskellige typer på forkastninger som blev gennemgået ovenfor.
  Hvilke type forkastninger er der tale om?
 7. Når du har bestemt hvilke kan du klikke på den tilhørende animation for at se hvorledes man tænker sig at jordskorpebevægelserne og sedimentationen er foregået.
  Skriv en sammenfatning af din analyse og tolkning af det seismiske profil.

Klik her for at se geofysikernes tolkning af det seismiske profil (vent med at kigge før du selv har analyseret profilet!). http://www.satelliteeye.dk/zoomify/normalforkastning_medtolkning/