Generelt om tolkning af seismiske profiler | VG3

Projecter »

Generelt om tolkning af seismiske profiler

Seismologiske undersøgelser er et vigtight redskab for geologerne i deres arbejde med at undersøge undergrunden.

Tilanimation2.jpg

Der er mange forskellige typer af forkastninger og sedimentation. Her er vist seks hovedtyper.

De seks grundtyper er vist ved animationer samt om muligt ved et seismogram.

1) Almindelig normalforkastning
Klik for at se animation af Normalforkastning: http://www.satelliteeye.dk/vg3-data/Normalforkastning_a.mov

normal_a.jpg
Tilanimation1.jpg

2) Forkastning med flere parallelle normalforkastninger.
Klik for at se animation Normalforkastning med flere parallele normalforkastninger: http://www.satelliteeye.dk/vg3-data/Normalforkastning_c.mov

normal_c.jpg
Tilanimation2.jpg

To forskellige udviklinger af et bassinsystem
I begge tilfælde er bassinet afgrænset af normalforkastninger med lige store forsætningsrater. Sedimenttilførslen sker via erosion af foot wall.

3) Bassinet er mættet med sediment og vanddybden bliver derfor ikke særlig stor.
Klik for at se animation af Graben mættet med sediment http://www.satelliteeye.dk/vg3-data/Graben_a.mov

4) Bassinet er ikke mættet med sediment og vanddybden bliver derfor meget stor.
Klik for at se animation Graben ikke mættet med sediment http://www.satelliteeye.dk/vg3-data/Graben_b.mov

nr3.jpg
nr4.jpgHerunder ses to udviklinger af et asymetrisk bassinsystem. Bassinerne er begge afgrænset af normalforkastninger, men forsætningsraterne er forskellig – i den ene side høj og i den anden side lav. Den venstre forkastning er altså en vækstforkastning.

5) Bassinet er mættet med sediment og vanddybden bliver derfor ikke særlig stor.
Klik for at se animation af Vækstforkastning mættet med sediment http://www.satelliteeye.dk/vg3-data/Vaekstforkastning_a.mov

nr5.jpg
Tilanimation5.jpg

6) Bassinet er ikke mættet med sediment og vanddybden bliver derfor meget stor.
Klik for at se animation af Vækstforkastning ikke mættet med sediment http://www.satelliteeye.dk/vg3-data/Normalforkastning_b.mov

nr.jpg
Tilanimation6.jpg