Seismik i Anegada Truget | VG3

Seismik i Anegada Truget

Det tidligere Dansk Vestindien i Caribien er en del af Jomfruøerne og omfatter St. Thomas, St.John og St. Croix. Sidstnævnte ø købte Danmark af Frankrig i 1733, efter at de to andre øer var blevet koloniseret af Danmark i 1671. Omkring1750 var St. Croix allerede under opdyrkning af 250 planterfamilier, der havde etableret over 50sukkerværker. Det blev hurtigt et sukker eventyr over al forventning med kulmination i 1790'erne, hvor rom, sukker og frihandel skabte betingelserne for en stor økonomisk opgang og udvidelse af den danske handelsflåde. I løbet af 1700-tallet voksede produktionen af rom i Flensborg voldsomt, og flere hundrede rommærker konkurrerede mod hinanden. Flensborgs fortrinlige mineralholdige grundvand bidrog til byens førende stilling i romproduktionen. Danmarks historie i Vestindien sluttede i 1917, da øerne blev solgt til USA for ca. 100 millioner kroner.

Dansk Vestindien er kendetegnet af hyppige orkaner samt tsunamier, der har forårsaget store ødelæggelser og tab af menneskeliv. Tropiske orkaner har deres ophav i områder, hvor overfladevandets temperaturer overstiger 27°C. Kraftige jordskælv har forårsaget adskillige katastrofale tsunamier, såsom i november 1867 da skibe, der lå for anker ved St. Thomas, blev ødelagt og mange mennesker omkom. Historiske fortællinger og videnskabelige undersøgelser viser, at tsunamier har ramt området adskillige gange i hvert af de seneste århundreder. Ved kysten på St. Thomas findes flere mulige geologiske vidnesbyrd om tsunamier. Jordskælvene er knyttet til pladegrænsen mellem den nordamerikanske og den caribiske plade.

Med seismisk udstyr blev der på Galathea 3 optaget ti profiler på tværs af Det Vestindiske Trug. På profilerne ser man lagseriens opbygning ned til dybder på knap en kilometer under havbunden. Profilerne indeholder informationer om geologiske begivenheder inden for adskillige millioner år. Flere steder er der tydelige tegn på, at der er sket temmelig store forandringer i form af lokale sænkninger og dannelse af forkastninger.

Fag: geografi og historie gymnasier og hf.

Findes i: GeHiAT
Multibeamkort.jpg