Udslip fra boreplatform eller skib? | VG3

Projecter »

Udslip fra boreplatform eller skib?

Øvelse uden brug af LEOWorks

Vi ser et lyst punkt på det hav, der er blevet forurenet. Er det et skib i bevægelse eller måske en platform, der er ved at bore efter olie?

RadarCS1_16_L.jpg
RadarCS1_17_L.jpgUdskriv billederne. På sort-hvid-billedet, der er hentet ned 10. juni 2006, ser du adskillige lyse punk­ter. Se først på dette og svar på følgende:

Spørgsmål

 • Hvad kan disse punkter være?
 • Fra et af punkterne kommer der en mørk, nærmest røgfaneagtig stribe. Hvad kan det være?Læg mærke til farvebilledet. Det er blevet sammensat af tre radarbilleder, der er lagt ind over hinanden. De enkelte billeder blev hentet ned den 7. juni, den 10. og den 13. juni 2006. På computeren har de tre billeder fået hver sin farve, således at det første billede er gengivet med rødt, den næste dato vises i grøn og den tredje dato vises som blå. På denne måde er der skabt et farvebillede på grundlag af 3 sort-hvide billeder taget på forskellig tid. De farver, der kommer frem, repræsenterer forandringen i den spredte tilbagekastning mellem de tre datoer. Sorte, hvide eller grå punkter eller områder betyder, at der ikke er sket nogen ændringer. Det er på denne måde, vi kan skelne mellem skibe i bevægelse og fast forankrede platforme.

Se på farvebilledet og svar på følgende:

Spørgsmål

 • Forklar den røde og den grønne prik nær billedets venstre kant.
 • Forklar den rødlige og den grønlige flade, der udgår fra det hvide punkt.
 • Hvad har ændret sig mellem de tre datoer?Øvelse med brug af LEOworks

Klik her for at hente sort-hvid billede som tif fil.
Nigeria_rig_spill_ASA_WSM_20060610_092512_8bit_section.tif

Klik her for at hente farvebilledet som tif-fil. Nigeria_rig_spill_ASA 20060607_20060610_20060613_8bit.tif

Åbn de to billeder i LEOWorks. Brug Interaktiv stræk og Zoom ind/ud for at få overblik og for at se de­taljerne.

Svar på følgende:

Spørgsmål

 • Få hold på positionen, hvor den olieforurenende genstand befinder sig, og find stedet i dit Atlas (klik på View - Cursor Position/Value).
 • Analysér sort-hvid-billedet ved at måle længden af oliestriben.
 • Analysér derpå farvebilledet ved hjælp af Image - Split to… - [Red Green Blue]. Husk på, at farvebilledet er sammensat af tre radarbilleder, der er lagt ind over hinanden. De enkelte billeder blev taget henholdsvis den 7. juni 2006 kl. 21.56 UTC, den 10. juni kl. 09.25 UTC og den 13. juni kl.09.28 UTC. De er i computeren gengivet med tre mulige skærmfarver, således at det første billede vises med rød, det andet med grøn, og det tredje med blå.
 • Analysér nu de tre sort-hvide billeder, du har fået frem som resultat, og beskriv de miljømæssige forhold på hver af dem, idet du dog tager højde for vindretning og vindhastighed. Eftersom kildepunktet også er hvidt også på farvebilledet, må det være en fast forankret platform og ikke et skib i bevægelse.
 • Forklar formen af det udslip, der kommer fra boreplatformen.
 • Hvad var vindretningen i det øjeblik, da datahentningen foregik?
 • Havde den ændret sig inden for de nærmest forudgående time?
 • Prøv at forklare retningsændringerne i olieudslippet!
 • Hvis vi regner med en middel-vindhastighed på 8 m/s for den 10. juni og 10 m/s for den 7. juni, hvad er så længden af udslippet per time, når man regner med at oliepølen flytter sig med ca. 3% af vindhastigheden?
 • Hvorfor kan vi ikke se nogen oliepøl den 13. juni? Hvilke forklaringsmuligheder kan du tænke på?