Spørgsmål til tekst og billeder | VG3

Projecter »

Spørgsmål til tekst og billeder

Spørgsmål

  Chan Chan
 1. Hvad er princippet i de ”forsænkede, nedsænkede marker” og hvor dybe og brede vil du anslå de er. Kommentér billeder, der viser nedsænkede marker.
 2. Hvilke fordele og ulemper er der ved at benytte nedsænkede marker i stedet for kunstvanding?
 3. Hvilke afgrøder dyrkede man i de nedsænkede marker. Kommentér billeder, figurer, der viser nogle af de afgrøder, som dyrkes i de nedsænkede marker?
 4. Hvad var baggrunden for, at Mochekulturen og Chimúkulturen kunne vokse sig stærk og ekspandere?
 5. Hvor mange indbyggere mener man der har boet i Chan Chan?
 6. Hvilke byggematerialer blev anvendt til at bygge Chan Chan og hvorfor er dette materiale særlig udsat for ødelæggelse i El Nino år?
 7. Hvad betyder det, at UNESCO i 1986 har optaget Chan Chan på sin World Heritage liste?


  Huanchaco
 1. Hvilke fisk fanger de lokale fiskere fra Huancho, og hvilken glæde kan fiskerne have af forsænkede marker?
 2. Find og kommentér billeder, der viser fiskernes brug af totora siv/rør til konstruktion af sivbåde, ”Cabalittos”
 3. Forklar indholdet i Thor Heyerdal kulturspredningsteori, og hvordan han ville bevise teorien. Hvad mener forskerne om hans kulturspredningsteori i dag?