Spørgsmål til baggrundsmaterialet | VG3

Projecter »

4111
Projekt
Spørgsmål til baggrundsmaterialet

Spørgsmål

  • Antag at du har bølger med bølgelængden L=10 meter ude i det åben hav. Hvor høje kan de blive før de bryder?
  • Tænk igen på de samme bølger og deres højde før de bryder. Antag at bølgerne bevæger sig fra det åbne hav og ind til kysten. Find ud af ved hvilke vanddybder at bølgerne kan kaldes “Dybhavsbølger”, “Intermediære bølger” eller “Lavtvandsbølger”.
  • Antag at vanddybden er h=2 meter. Hvor høje skal den indkommende bølge være for at brydes?
  • Estimer bølgeenergi potentialet for bølger med middelhøjden Hs=4m og bølgeperioden T=10s. Du kan finde massefylden af vand og tyngdekraftern som funktion af vandets temperatur og den geografiske position i tabeller!
  • Figurerne 4, 5 og 6 viser tre forskellige slags bølgebrydning. Kan du finde ud af hvilke der passer ud fra de beskrivelser, der er givet?