Øvelse 5 | VG3

Projecter »

4111
Projekt
Øvelse 5

Spørgsmål

  • Vidste du at der findes et sted med navnet Danmark i Australien? Brug Google Earth til at finde det og læg mærke til områdets topografi. Læg også mærke til at en flod løber gennem byen og at floden ender i en sø og derefter når ud til havet.
  • Ved at observere stranden tror du så at der kommer sedimenter transporteret af floden? Hvordan former bølgerne stranden?
  • Galathea 3 sejlede tæt på dette område den 24 november 2006. Find i arkivet data for den lokale og globale vind og også bølgehøjdekort for denne dag, eller klik på linkene herunder. Observer kortene. Kortene er lavet af Jesper Nissen, Risø DTU.


Dato Lokal vind Global vind Bølgehøjde
24/11/2006 Lokal vind 23/11/200 Global vind 24/11/2007 Hs 24/11/2006


Ud over satellitkortene har forskerne lavet vejrudsigter om vindhastighed og vindretning. Du kan se nogle af disse i figurerne herunder. Hvordan passer de med satellitbillederne som du så på Google Earth?

figure27.jpg
figure28.jpg
figure29.jpg
figure30.jpg