Muslinger afslører global forurening | VG3

Projecter »

Muslinger afslører global forurening

Muslinger er gode såkaldte ’indikator-organismer’ og bruges ofte, når belastningen med miljøgifte i havmiljøet skal vurderes.

mf08.jpg

Muslinger er gode såkaldte ’indikator-organismer’ og bruges ofte, når belastningen med miljøgifte i havmiljøet skal vurderes. Miljøfarlige stoffer og metaller opkoncentreres i muslingernes væv. Det sker fordi muslingerne filtrerer en stor mængde havvand og samtidig er dårlige til at nedbryde miljøgiftene. Muslingerne sidder det samme sted på havbunden og filtrerer hele deres liv.

mf08.jpg
Dvs. at en musling fungerer som en lille målestation, hvor man kan få oplysninger om forureningen, når man måler på indholdet af miljøgifte i muslingerne. Muslingen opfylder alle kravene til en god miljøindikator: Den er stationær, har global udbredelse med beslægtede arter, er let at genkende og opkoncentrerer giftstoffer.