Middelhøjden af havoverfladen | VG3

Projecter »

Middelhøjden af havoverfladen

Havets middelhøjde varierer med adskillige meter globalt, således at vandet altid står nogle meter højere ved ækvator end ved polerne.

HavHojde_5_L.jpg

Denne højdeforskel skyldes flere årsager.

Den ene er, at vandet altid er varmere ved Ækvator pga solens påvirkning og at varmt vand fylder mere end koldt vand.

En anden årsag er vindens påvirkning, der ved at trække i havets overflade kan forskyde vandmasserne. En tredje er tryk i atmosfæren der påvirker trykket lige over havets overflade. Til sidst bidrager forskelle i saltholdighed også til forskelle i havets højde.

Havets middelhøjde er en vigtig parameter idet den afspejler de globale overfladestrømme i oceanet og vidner om de globale cirkulationsmønstre, der eksempelvis sender varmt vand op til Nordeuropa. På grund af jordens rotation, vil en havstrøm på den nordlige halvkugle altid have den højere vandstand på højre side end på venstre (omvendt på den sydlige halvkugle, hvor den høje vandstand er til venstre).

I Atlanterhavet er Golfstrømmen et eksempel på dette fænomen og man ser da også at havniveauet falder med over en meter, når man nærmer sig den amerikanske østkyst ude fra vandet.

Figur 2 viser havets højde i det nordlige Atlanterhav, hvor den Nordatlantiske Strøm flyder øst-nordøst som en fortsættelse af Golfstrømmen. På figuren ser man at havet står højere inde ved den Europæiske kyst, og tæt ved Grønlands kyst ser man en højdevariation på mere end en halv meter.

Følger man teorien om at strømmen vil have den høje vandstand på højre side kan man konkludere at vandet strømmer op langs Europas kyst i den Nordatlantiske strøm. Langs Grønlands kyst strømmer vandet derimod sydpå. Det er den kolde østgrønlandske strøm der sender koldt vand fra Arktis sydpå i Nordatlanten.