Niels Kristian Højerslev | VG3

Niels Kristian Højerslev

Oceanograf og lektor i geofysik med på togt fra Galapagos til De Vestindiske Øer.

Niels Kristian Højerslev er lektor i oceanografi ved Geofysisk Institut ved NBI KU
Email nkh@gfy.ku.dk

Niels er uddannet oceanograf i 1971 og licentiat fra 1973 i fysisk oceanografi. Niels har en doktorgrad i fysisk oceanografi fra 1986 omhandlende de optiske egenskaber af havvand. Det drejer sig om metoder til at kortlægge klorofyl i havet i overfladevandet. Samtidig underviser Niels i fysisk oceanografi og har skrevet lærebøger om emnet. I Satellite Eye er Niels ansvarlig for forklaringer af oceanets fysik og om optiske satellitdata af havets farve. Mere oplysning på http://www.gfy.ku.dk/~nkh/ og http://www.nbi.ku.dk/side30976.htm?personid=5268&lang=da.

Niels arbejder i VirtuelGalathea3 projektet. Se mere

her.

Projektet Kulstofkredsløbet er beskrevet i bogen fra Dansk Ekspeditionsfond ’Galathea 3 2006-2007’.

Projects

tide_INTRO_200.jpg

Tidevand er havets puls. Månen er årsag til, at vi har højvande (flod) og lavvande (ebbe) to gange dagligt.

Indledning.jpg

Historien om Den Kanariske Strøm kan passende begynde i den sydlige del af Det Indiske Ocean, fordi.....læs mere!

image003.gif

Fytoplankton er meget små planter (ca. en tiendedele millimeter). De bliver spist af dyre-plankton, fisk eller hvaler.

gulfstream_THEME_200.jpg

Golfstrømmen som en ”flod i havet” eller som en varm jetstrøm.

1.jpg

Havoverfladens areal dækker 70,9 % af Jorden og havets temperatur spiller en afgørende rolle for vores 'blå' planet.

Videos

Niels Kristian Højerslev fortæller om satellitmålinger af Jordens temperatur: Moder Jord har feber.