Spørgsmål til baggrundsmaterialet | VG3

Projecter »

4054
Projekt
Spørgsmål til baggrundsmaterialet
HavHojde_2_L.jpg

Spørgsmål

Omkring Antarktis er det eneste sted på jorden hvor en havstrøm kan flyde uden at støde på kontinenter. Denne strøm kaldes den Cirkumpolare Strøm.

1. Se på figur 1, falder eller stiger middelhavoverfladen når man sejler fra Australien til Antarktis, og hvor meget?
2. Ud fra din viden om sammenhængen mellem vandstandshældninger og strømme, kan du så regne ud om den Cirkumpolare Strøm strømmer østpå eller vestpå?

HavHojde_2_L.jpg