Koncentrationen af DOM måles | VG3

Projecter »

Koncentrationen af DOM måles

DOMs brune farve hjælper til at bestemme koncentrationen

4 introbillede kaffefarvet vand 2.jpg
Ovenfor:Foto: Stig Markager

Ved lysabsorption og anvendelse af spektrofotometer.
Absorbtionen af lys i organisk stof er afhængig af stoffets kemiske natur. Tilstedeværelsen af forskellige funktionelle gupper og forskellig bindingstyper fører til absorption af lys ved forskellige bælgelængder. I vand med DOM, der består af en blanding af mange forskellig stoffer vil absorptionsspektret vise en sum af forskellige absorptioner. Man måler både med bølgelængder af synligt lys og med bølgelængder fra ultraviolet lys. DOM fra forskellige kilder har forskellig kemisk sammensætning som igen har betydning for lysbølgernes sammensætning nede i vandet og dermed for lysomgivelserne for planter og dyr.

8 kuvette til Absortionsmling.jpg

Man benytter en meget lang kuvette, da der ofte er tale om meget små koncentrationer af DOM.

Billedet viser en sådan kuvette.
Lyset sendes igennem den lange side og absorptionen for de forskellige bølgelængder måles.

9 mling af blgelngder.JPG

Der absorberes mest blåt og ultraviolet lys og mindst rødt lys. De kystnære farvande som Kattegat og Nordsøen skiller sig ud med større absorptioner i det blå lys, mens Tropisk Atlanterhav ikke absorberer særlig meget. Disse absorptioner er med til at give havene deres særlige farve. Derfor er Tropisk Atlanterhav mere blåt end Kattegat.
Bølgelængder over det blå lys er jo ultraviolet. Det er skaldelige stråler. Stor absorption af disse stråler er gavnligt for livet i havet.