Analyse af resultater af målinger fra havet ud for Vestafrika | VG3

Projecter »

Analyse af resultater af målinger fra havet ud for Vestafrika

17 profil 2.jpg
Figuren viser målinger af temperatur, ilt og saltholdighed i forskellige dybder fra ben 6 ud for Vestafrika..


Værdierne er ikke angivet på akserne, så det er kun ændringerne, der skal vurderes.
  1. Hvad viser målingerne af temperatur, ilt og saltholdighed?
    Figuren viser målinger også fra ben 6 af bakterievækst, algevækst, ammonium og DOM i en vandsøjle. Resultaterne er fra ben 6 uf for Vestafrika.
    Værdierne er ikke angivet på akserne, så det er ændringerne, i forhold til hinanden, der skal vurderes.

18 profil 1.jpg  1. Hvad er formlen for ammonium?
  2. Hvilket organisk stof kan ammonium være et nedbrydningsprodukt af?
  3. Hvilken sammenhæng er der mellem bakterievækst, algevækst og tilstedeværelsen af ammonium og DOM?
  4. Hvordan falder ændringerne af DOM, ammonium og bakterievækst sammen med kurverne over ilt, saltholdighed og temperatur?

.