DOM i havet | VG3

Projecter »

DOM i havet

DOM udvaskes fra landjorden, men dannes også i havet.

4 introbillede kaffefarvet vand 2.jpg
Ovenfor:Antipode øens vand Foto: Stiig Markager

DOM fra landområder
Koncentrationerne af DOM er størst i kystnære områder. Vandløb fra tørveområder indeholder meget DOM. Galatheaekspeditionen fik et par vandprøver fra Antipode Island, der var helt kaffebrune. I disse prøver fandt man de højeste værdier af DOM, der nogen sinde er målt.

5  kaffebrunt Dom vises frem.jpg

DOM i Havet
I havet er der kun ringe tilgang af DOM fra landjorden. I de frie vandmasser er der mange andre kilder til DOM. Der frigives opløste organiske stoffer mellem hvert led i fødekæden. Når dyr i havet spiser, sviner de. De spiser sjusket, de smasker - halvtygget føde opløses i havet.
Det er ikke små mængder, der opløses på denne måde..

6 kilder til DOM.JPG

Kilder til DOM i havet se fig. 2
  • Alger frigiver organisk stof til havet, når de har fotosyntese.
  • Når vandlopper græsser på alger frigøres der organisk stof.
  • Når dyr i havet spiser frigives der organisk stof .
  • Når organismer dør og nedbrydes.
  • Når virus angriber bakterier.
  • Når bakterieenzymer opløser faste organiske partikler.

Havets mikroorganismer
Oganismer under 2 µm i diameter er i oceanerne både med hensyn til antal, vægt og aktivitet biologisk totalt dominerende. Det betyder ikke at store organismer er uden økologisk betydning, men det er de små alger, bakterier, virus og protozoer, der står for den største del af havets stofomsætning. Typisk vil de små algers andel af den samlede primærproduktion være mellem 30 – 80 % og med den største andel i varme regioner og næringsrigt vand .
Marine virus angriber bakterierne i havet. Virus kan gøre væsentlige indhug i bakteriebestanden.

1 Bakterier og virus i vandprve efter farvning.JPG

For at få et indtryk af organismernes antal er 1 µl (ca. 1 dråbe) vand målt til at indeholde gennemsnitlig:
1 alge
50 flagellater
50 blågrønalger
10.000 bakterier
100 000 virus

Galathea fik instaleret en partikeltæller, så den under hele turen kunne tælle de partikler, der var i vandet de sejlede igennem.

7 tlleapparatet.JPG

En meget fin vandstrømme sendes forbi en laserstråle. Hver gang en partikel kommer i vejen for strålen registres det af en lille fotocelle på den anden side, og man har talt en partikel. Det kan ske op til 2500 gange hvert sekund. Når man kender vandstrømmen kan man regne ud hvor mange partikler der er i vandet.