Kimene til Galatheas ’medie-problem’ lægges | VG3

Projecter »

Kimene til Galatheas ’medie-problem’ lægges

Efter at de to nye departementschefer havde tiltrådt deres bestyrelsespost i Dansk Ekspeditionsfond i slutningen af 2005, begyndte bestyrelsen at fokusere meget af deres arbejde på ekspeditionens ø

Efter at de to nye departementschefer havde tiltrådt deres bestyrelsespost i Dansk Ekspeditionsfond i slutningen af 2005, begyndte bestyrelsen at fokusere meget af deres arbejde på ekspeditionens økonomi, til en hvis grad på bekostning af de faglige og formidlingsmæssige visioner. Forskningsfagligt blev udvælgelsen af forskningsprojekter overladt til Forskningsrådene og planlægningen af de formidlingsmæssige aspekter af ekspeditionen lagde man helt i hænderne på de medvirkende medier.

Selvom bestyrelsens beslutning om at koncentrere sig om økonomien var forståelig, set i lyset af den overordentlig stramme tidsplan og det betydelige politiske pres for at levere varen, var det nok en fejldisposition i forhold til samarbejdet med medierne, som havde en mere oplevelsesbaseret tilgang til ekspeditionen. Især Jyllands-Posten havde en forventning om at medierne ville få mere indflydelse på hvordan sejltiden blev brugt på hvert enkelt togtben.

Det skulle senere vise sig at netop prioriteringen af tid til forskningsaktiviteter i forhold til medieaktiviteter skulle blive et tilbagevendende problem undervejs på ekspeditionen. Medierne hævdede, at forskerne blev forfordelt med tid på bekostning af fotomuligheder m.m., mens forskere havde den opfattelse, at deres arbejde havde førsteprioritet fordi mediernes var med for at rapporterer om deres arbejde.

På togtben 12, hvor forfatteren deltog, blev indsamling af forskningsresultater prioriteret højest, når den daglige sejlrute skulle planlægges, (selvom mange projekter måtte gå på kompromiser med hvad de anså for perfekte data), hvorefter mediernes ønsker om ilandsætning og lignende blev forsøgt opfyldt.

Selvom Galathea 3 tydeligvis havde fundet inspiration i samarbejdet med medierne fra Galathea 2-ekspeditionen, afveg samarbejde på de to ekspeditioner på væsentlige punkter fra hinanden.

På den nuværende ekspedition var nyhedshistorierne skrevet af uafhængige journalister ombord, udsendt af deres eget dagblad og hvor dagbladet ofte havde investeret ressourcer i at opbygge et særligt Galathea-tema i avisen. Ikke overraskende havde dagbladene derfor en stor interesse i at få de bedst mulige historier, også selv om det ikke nødvendigvis var i ekspeditionens interesse. Ombord på Galathea 2 var al nyhedsstrøm fra skibet styret af ekspeditionens egen informationsafdeling, som leverede pressemeddelelser, artikler og fotos til de hjemlige medier og senere producerede dokumentarfilm. Indtægterne herfra gik til at finansierer informationsafdelingens arbejde med at producerer skolefilm og gøre propaganda for Danmark i udlandet. Fordelen ved dette arrangement var at Ekspeditionsfonden kunne kontrollere nyhedsstrømmen og altid kunne regne med en for dem loyal pressedækning, samt at alle medieindtægter kom ekspeditionen direkte til gode. Som det senere skal fremgå gav denne fremgangsmåde dog også visse bagslag.

Herunder tre fotos af formidling på togtben 12 taget af Lif Jacobsen.

DSC_0094.JPG
DSC_0136.JPG

DSC_0823.JPG