Formål med Galathea 3 | VG3

Projecter »

Formål med Galathea 3

Fra begyndelsen havde Galathea 3 et tredelt formål: At lave ny dansk forskning, at give den danske befolkning indsigt i forskningsverden, og at øge interessen for naturvidenskab blandt unge.

Fra begyndelsen havde Galathea 3 et tredelt formål: At lave ny dansk forskning, at give den danske befolkning indsigt i forskningsverden, og at øge interessen for naturvidenskab blandt unge. Der var altså både forskningspolitiske, uddannelsespolitiske og kommercielle interesser bag ekspeditionen som alle blev repræsenteret i Ekspeditionsfondens bestyrelse.

Især formidlingsmæssigt havde ekspeditionen en stor opgave. Eller som det hed på den ekspeditionens officielle hjemmeside:
”Galathea 3 gør op med forestillingen om, at videnskabens verdenen er støvet og befolket af nørder. Med direkte satellitopkobling fra ekspeditionsskibet til klasseværelserne vil det være muligt at inddrage forskningen på Galathea 3 aktivt i undervisningen – og sætte kød og blod på det at være forsker! ”

Denne målsætning lå tæt op af Galathea 2 ekspeditionen informationsafdelings ambition om at popularisere den videnskabelige forskning ombord og sende reportager herom hjem til den danske befolkning. En ikke helt nem opgave som ekspeditionens journalist Hakon Mielche så rammende skrev i sin rejseberetning:

”Nu er manden fra gaden normalt ikke overvældende interesseret i videnskabens arbejde. Det er kun de færreste, der kan afvinde arbejdet i laboratoriet og studiekammeret nogen interesse. Det går for langsomt. Der sker ikke rigtigt noget…
… På den anden side gør videnskabsmanden sjældent forsøg på at stige ned fra sit ophøjede elfenbenstårn for at forklare den almindelige mand, hvad det egentlig er han foretager sig. Hans årelange omgang med et speciale har fjernet hans udtryksform fra det sprog, almindelige mennesker benytter sig af,…”

Arvegodset fra Galathea 2, som sås tydeligt i målsætningen om at gøre naturvidenskab tilgængelig, var særlig stærk når det gjaldt forholdet til pressens arbejde. (En arv som jeg senere skal vise byggede på forskønnede erindringer om Galathea 2’s forløbet.) På Ekspeditionsfondens hjemmeside refererer man bl.a. til informationsafdelingens egen dækning af Galathea 2 som årsagen til at ekspeditionen blev en så stor folkelig succes.

Det var dog vigtigt at bemærke at pressedækning af begivenhederne ombord ikke var en del af Galathea 2-ekspeditionens opgaver. Den ombordværende informationsafdelings opgaver var primært at drive PR-virksomhed på vegne af danske kultur- og virksomheds interesser og sekundært at producerer film og radio ” … i den udstrækning, det øvrige (videnskabelige)arbejde tillader det…” en egentlig nyhedsdækning af forskningen indgik ikke i ekspeditionens officielle arbejdsprogram men skulle senere vise sig vitalt for ekspeditionens overlevelse.