Invasive arter i Danmark | VG3

Projecter »

Invasive arter i Danmark

Invasive arter er også et problem i Danmark. Der er mange nye arter i Danmark.

Invasive arter er også et problem i Danmark. Der er mange nye arter i Danmark. De kan være indført bevidst – som haveplanter eller som kæledyr, der er sluppet fri og nu lever i den danske natur. De kan også være indført ubevidst – som blind passager fx på bil, tog eller skib. Der kommer mange arter til Danmark, men kun nogle begynder at leve fri i naturen, hvor de er en trussel mod det oprindelige liv – det er de invasive arter.

Det største problem med invasive arter i Danmark udgøres af:

PLANTER:
Bjergfyr (Pinus mugo)
Bynke-ambrosia (Ambrosia artemisiifolia L.)
Glansbladet Hæg (Prunus serotina)
Gyldenris: Kanadisk gyldenris (Solidago canadensis) og Sildig gyldenris (Solidago gigantea)
Kæmpe Bjørneklo (Heracleum mantegazzianum)
Pastinak (Pastinaca sativa)
Pileurt: Japansk pileurt (Reynotria japonica) og Kæmpe-pileurt (R. sachalinensis)
Rynket Rose (Rosa rugosa)
Rød Hestehov (Petasites hybridus)
Sargassotang (Sargassum muticum)
Vadegræs (Spartina anglica )
Vandpest (Elodea canadensis)

DYR
Alm. Pæleorm (Teredo navalis)
Amerikansk Knivmusling (Ensis Americanus)
Amerikansk mink (Mustela vision)
Amerikansk skarvand (Oxyura jamaicensis)
Bisamrotte (Ondatra zibethica)
Dræbergoplen (Mnemiopsis leidyi)
Galizisk Sumpkrebs, "Tyrkerkrebs" (Astacusleptodactylus)
Harlekinmariehøne (Harmonia axyridis (Pallas))
Iberisk skovsnegl, Dræbersnegl (Arion lusitanicus)
Kinesisk Uldhåndskrabbe (Eriocheir sinensis)
Kastanieminermøl (Cameraria ohridella)
Kongekrabbe (Paralithodes camtschaticus)
Mårhund (Nyctereutes procyonoides)
Nilgås (Alopochen aegyptiacus)
Signalkrebs (Pacifastacus leniusculus)
Stillehavsøsters (Crassostrea gigas)
Vaskebjørn (Procyon lotor)
Ålens svømmeblæreorm (Anguillicola crassus)

skovsnegle.jpg
Her er billede af dræbersnegle. Se mere om disse arter på Skov og Naturstyrelsens hjemmeside: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/invasivearter/