Biodiversitet | VG3

Projecter »

Biodiversitet

Biodiversitet betyder antallet af forskellige arter i et bestemt område.

Biodiveristet.jpg

Biodiveristet.jpg

Biodiversitet betyder antallet af forskellige arter i et bestemt område. Når et område har en høj biodiversitet betyder det, at der lever mange forskellige dyr og planter.

Næsten overalt i Verden er nogle dyr uddøde og andre så truede, at de er tæt på at uddø. Det betyder, at biodiversiteten i Verden er faldende, antallet af arter daler. Verdens lande er gået sammen og har vedtaget en ”Konvention om Biologisk Mangfoldighed” for at sikre, at Verden ikke mister for mange dyrearter og plantearter. Landene har sat som fælles mål at opnå en betydelig reduktion i tabet af biodiversitet inden 2010.

Et stort antal arter – en stor biodiversitet – giver større overlevelseschancer for livet. Når der sker ændringer i klimaet og i miljøet, er det kun en mindre andel af arterne, der kan tilpasse sig ændringerne. De arter, der ikke kan tilpasse sig, uddør. Derfor er chancerne for livets – og dermed menneskets – overlevelse større, når der er mange arter.

På Galapagos har mennesket og de invasive arter allerede betydet en faldende biodiversitet. Flere arter er allerede uddøde og mange er så truede, at de er på vej til at uddø.

Invasive arter truer biodiversiteten.

Man har fundet ud af, at de invasive arter er en af de største trusler imod Verdens biodiversitet.