DOM´s kemi | VG3

Projecter »

DOM´s kemi
 1. Find i lærebøger og opslagsværker definitioner på organisk stof og uorganisk stof.
 2. Find forholdet mellem antallet af grundstofatomerne C, H og O i
  a) kulhydrater
  b) fedtstoffer
 3. Find forholdet mellem C, H, O og N i proteiner.
 4. Kig på strukturformlen for DOM (billede 3) og giv et skøn over fordelingen mellem grundstofferne.
 5. Find forskellige funktionelle grupper, du kender fx esterbindinger, kompleksbindinger,
  hydroxygrupper, ladede forbindelser til metalioner mv.
 6. Giv også et bud på stoffets molarmasse

3_fig_2_organisk_stof_molekyle.JPG