Baggrund | VG3

Projecter »

Baggrund

Et møde mellem en vestlig og en ikke-vestlig kultur er både dansk og europæisk kolonihistorie.

kort.jpg

Baggrunden for projektet er Bernhard Bierlich’s deltagelse i Galathea 3 ekspeditionen i 2006-2007, Bernhard Bierlich undersøgte begreber som ’evolution’, ’diffusion’ (kulturel spredning: slavernes kultur, især vedrørende healing, der føres fra Afrika til Vestindien), ’global historie’ og afrikansk ’handlekraft’ (’agency’).

Afrikansk handlekraft var netop i Vestindien en af årsagerne til danskernes frygt for det, som var så anderledes ved slaverne nemlig deres afrikanske kulturelementer.

Et sådant møde mellem en vestlig og en ikke-vestlig kultur er både dansk og europæisk kolonihistorie. Sådanne møder udspiller sig både i det Indiske Ocean i tropekolonierne Tranquebar [link til Tranquebar-projekt i VG3] og Nicobarerne og i Vestafrika på Guldkysten samt i Dansk Vestindien og i Danmarks tidligere 'kolde' kolonier i Grønland og på Færøerne.

Med deres 'afrikanske og 'anderledes' kultur er de vestindiske slavers selv aktive i udformningen af historien og kulturmødet. 'De fremmede' træder i karakter og er ikke bare passive statister, der underkaster sig de magtfulde europæere. De påvirker deres egen historie gennem deres"handlekraft" ('agency') bl. a. på det medicinske område, som vi er specielt interesseret i her.