Spørgsmål | VG3

Projecter »

Spørgsmål

Nedenfor er et par spørgsmål til læsestoffet og baggrundsmaterialet.

Spørgsmål

  1. På hvilken måde hænger ekspeditionerne i 1831-36, 1898 og 2006-7 sammen?
  2. Definer og vis hvilken vedvarende betydning ’evolution’, ’diffusion’, ’handlekraft’ har? Sammenlign også citaterne i teksten.
  3. Hvad vil det sige at begreberne hænger sammen?
  4. Hvad er en global historie?
  5. Hvad vil det sige, at dansk kolonihistorie afspejler den europæiske historie og dens kolonisering af verden? Giv eksempler, der kan forklare denne sammenhæng!
  6. Hvad går den danske slavehandel ud på?
  7. Forklar titlen: ’Med frø i deres hår’. Hvad har det med ’diffusion’ at gøre?
  8. Hvad er slavernes ’undervurderede perspektiv’? Relater svaret til begreberne ’aktiv historie’/ ’handlekraft’.
  9. Hvordan definerer slavernes helbredelseskultur sig? Refer bl.a. til Jasminum dicotomum
  10. Hvad har ’weed women’ med Peter Thonning at gøre?