Tranquebars køkken | VG3

Tranquebars køkken

Mad er en vigtig del af vores daglige liv og kultur. Tilvejebringelsen af madvarer, tilberedningen og selve måltiderne udgør en væsentlig del af vor kulturarv.

Tranquebar var en dansk koloni fra 1620 til 1845. Historiske undersøgelser af handelsmønstre af krydderier og fødevarer fortæller om samspillet mellem det indiske køkken i Tranquebar og det danske køkken i kolonitiden.

Det er interessant at undersøge samspillet mellem det danske og indiske køkken. Hvilke nye fødevarer og retter indførte de danske kolonister i Tranquebars kolonisamfund og hvilke fødevarer og krydderier blev formidlet tilbage til hjemlandet? I kolonitidens Tranquebar udgjorde handelen med krydderier et vigtigt økonomisk aspekt for danskerne.

Hvorledes blev de nye fødevarer – danske, som udenlandske – accepteret og senere integreret i det traditionelle køkken i kolonien? Hvornår og hvor hurtig blev de nye krydderier integreret i det danske køkken?

Følg madens historie gennem historiske arkiver og tværfaglige arkæobotaniske undersøgelser.

Fag: historie og biologi gymnasier og hf.

Findes i: BiHiAT
12-gadekokken.jpg