Galathea ekspeditionen | VG3

Projecter »

Galathea ekspeditionen

Under Galathea 3, som foregik fra august 2006 til april 2007, blev havets temperatur målt på flere forskellige måder.

Figure 9.jpg

Under Galathea 3, som foregik fra august 2006 til april 2007, blev havets temperatur målt på flere forskellige måder. Satellitter fulgte Vædderen hele ruten rundt. Disse satellitdata er indsamlet og behandlet i projektet Satellite Eye. Infrarøde og passive mikrobølge radiometre informationer er blevet kombineret for at danne et høj-præcisionskort af SST fordelingen hver eneste dag baseret på nat-temperaturerne!

fig8.JPG

Vædderen var udstyret med 3 forskellige typer instrument til måling af SST, per hver fem minutter!

• FerryBoxen var placeret tæt ved skibets vandindtag. Vandet flød gennem instrumentet, som registrerede temperatur, saltholdighed, iltniveau og phytoplankton koncentrationer..
• Skrogtemperatur målinger, hvor termometeret var placeret på indersiden af skroget, og som forventes at være sammenlignelige med målingerne fra FerryBoxen.
• Et infrarødt radiometer var installeret ombord på Vædderen og dette modtog infrarød stråling udsendt fra havets overflade og som dernæst omregnes til temperatur. Fra disse data kan en ‘direkte verifikation’ udføres.

Figure 9.jpg

Figure 10.JPG