Øvelser | VG3

Projecter »

Øvelser

Spørgsmål

 • 1.0 Under Galathea ekspeditionen blev havets temperatur (SST) målt på mange forskellige måder. Informationen er tilgængelig ved at klikke her SST-Havtemperatur. Her kan du også finde alle data både i et Excel regneark og som et tekst dokument.

 • 1.1. Gå ind på hjemmesiden og læs informationen om de fire forskellige måleteknikker.
 • 1.2. På den højre side af hjemmesiden finder du links, som viser dig variationerne i SST på Vædderens rute, opdelt på forskellige geografiske steder. Vælg den som ser ud til at have de største daglige variationer i SST, ud fra den information du har fået, og læg samtidig også mærke til variationerne i animationerne i Google Earth!


Den svære opgave!

2. Observationerne fra Galathea ekspeditionen indeholder mange flere målinger! Du kan hente et Excel regneark med alle fire typer af SST målingerne samt vindhastighed Data til øvelser i Excel regneark

Spørgsmål

 • 2.1. Vælg en dato for hvilken alle typer målinger eksisterer (altså SST og vind). Plot disse i forskellige grafer og se nøje efter hvilke forskelle du finder.
 • 2.2. Gentag øvelsen for forskellige typisk dage gennem ekspeditionen, når der er data nok, fx på forskellige dage gennem årstiderne, sommer, efterår, vinter. Finder du nogen forskelle i SST og vindhastigheder?
 • 2.3. Vælg en periode på een dag, hvor alle observerationer er der. For hvert tidspunkt (husk det er 5 minutters værdier), så find ud af hvad forskellen er mellem:
 • a. Satellitmålingen og FerryBox målingen.
 • b. Satellitmålingen og skrog målingen.
 • c. Infrarød radiometer temperatur på skibet og FerryBox målingen.
 • d. Infrarød radiometer temperatur på skibet og skrog målingen.
 • På denne måde vil du lave 4 forskellige grafer. Plot data som linier og vis også vindhastigheden for denne dag. Læg mærke til forskelle i temperaturvariationer og vindhastigheder!