Hvor kommer de forskellige målinger fra? | VG3

Projecter »

Hvor kommer de forskellige målinger fra?

Nu vil vi diskuttere de forskellige typer af SST målinger.

SST_IR.jpg

Nu vil vi diskuttere de forskellige typer af SST målinger, som forskere bruger for at få et fuldstændigt billede af variationerne i havets overfladetemperatur. For at opnå dette må flere forskellige målemetoder anvendes.

Infrarød radiometri

Denne teknik er baseret på målinger af infrarød stråling, som udsendes fra havets overflade. Infrarøde radiometre findes blandt andet på satellitter, som kredser om Jorden. En anden mulighed er, som det skete på Galathea ekspeditionen, at montere et sådant instrument på skibet, mens det sejler over oceanerne! Husk at et infrarødt radiometer virker anderledes end en radar. Grunden er at en radar både udsender og modtager stråling, mens et radiometer kun modtager stråling! Den infrarøde stråling er en del af det elektromagnetiske spektrum og bølgelængden er cirka 10 mikrometer, dvs. længere end det synlige lys (0.38 til 0.75 mikrometer).

Den infrarøde stråling kan gå igennem (penetrere) havets overflade og strålingen når få mikrometer ned i vandsøjlen. Atmosfæren absorberer ikke denne type stråling, så dermed er det en præcis måde at måle SST på.

SST_IR.jpg
Problemet er dog at skyer absorberer al den infrarøde stråling, som kommer fra havet på vej ud mod verdensrummet, så derfor kan satellitterne ikke observere havets temperatur med denne metode i skyet vejr. I de tilfælde hvor radiometeret sidder enten på et skib eller et fly, som flyver under skyerne, så er problemet løst, men det er løsninger, som er meget dyre og ikke anvendelige til langtids-studier, som fx er nødvendige i forbindelse med kortlægning af global opvarmning.

Mikrobølge radiometri

Mikrobølge-stråling udsendes i små mængder fra Jorden og oceanerne. Bølgelængden af denne type stråling er mellem 1 millimeter og 1 meter. Som du kan bemærke, har den stråling altså bølgelængder som er meget større end både synligt lys og infrarød stråling!

Picture1.jpg
Fordelen ved mikrobølge-stråling er at disse bølgelængder går gennem (penetrerer) skyer, så når et mikrobølge instrument er monteret på en satellit, kan havets overflade temperatur måles hele tiden uafhængig af vejret. For at måle havets overfladetemperatur anvendes mikrobølger i intervallet fra 1 til 10 centimeter. Disse stråler penetrere dybere ned i vandsøjlen end den infrarøde stråling, og når nogle få millimeter ned, men de store problemer er at den rumlige opløsning er lavere og præcisionen også er lavere end for de infrarøde radiometre.

Termometre

Figure 4.jpg
Gode termometre kan anvendes til at måle havets temperatur. Termometrene kan placeres i skibe, som sejler over havet, og i bøjer, der flyder i oceanet. Hvis termometrene er monteret i skibe, kan målingerne foregå på flere forskellige måder. Det kan være et termometer monteret på indersiden af skibets skrog, som måler temperaturen i en specifik vanddybde afhængig af skibets konstruktion og last (hvor dybt stikker skibet pga lasten) og ved at antage at skroget er i kontakt med havet, vil den målte temperatur være den samme som af havet.

Picture3.jpg
En anden måde er at indsamle havvand fra et rør (indtagspunkt) i skroget og måle vandets temperatur med et termometer. Det generelle problem med denne metode er at ikke alle målinger kommer fra samme dybde og dermed at målingerne ikke ensartede og komplette. Målinger fra bøjer er mere konsistente, men problemet er at disse kun refererer til ganske få helt specifikke punkter. Som du nu forstår, så skal temperaturen målt på bøjer angives for en bestemt dybde, som altså altid bør fremgå..