Sedimentborekerne fra St Croix | VG3

Projecter »

Sedimentborekerne fra St Croix

Sedimentborekernen kan ses her: http://www.satelliteeye.dk/zoomify/borekerne/

Sedimentborekernen kan ses her: http://www.satelliteeye.dk/zoomify/borekerne/

Målinger fra sedimentborekernen kan findes her: http://www.satelliteeye.dk/vg3-data/Tabel1og2.xls

Der blev fundet 32 forskellige arter af planktoniske foraminiferer i sedimentprøverne. Blandt de mest interessante tæller arterne Globigerinoides ruber og Globoturborotalita rubescens. Begge er tropiske til subtropiske arter, men Globoturborotalita rubescens kan tåle lidt koldere forhold end Globigerinoides ruber.

Ved at sammenligne med kulstof-14 dateringerne kan forskerne afgøre, hvornår temperaturerne i vandet forandrede sig.