Havisen omkring Grønland | VG3

Havisen omkring Grønland

Isdannelse
Havis dannes, når havet bliver afkølet om vinteren. Frysepunktet for havvand er omkring -1,7ºC på grund af saltindholdet, som typisk ligger på 30-35‰. Dertil kommer, at havvandet når sin maksimale densitet ved frysepunktet. Det betyder, at når overfladen bliver afkølet, synker vandet og bliver erstattet af lidt varmere vand nedefra. Denne proces fortsætter, indtil hele vandsøjlen er afkølet til frysepunktet, og kun da begynder isen at dannes. Typisk skal de øverste 50–200 m af vandsøjlen afkøles, før isdannelsen starter.

Fag: geografi og fysik gymnasier og hf.

Findes i: FyGeNV
havis-grønland.jpg