Golfstrømmen | VG3

Golfstrømmen

Den første veldokumenterede geografiske beskrivelse af Golfstrømmen blev givet i 1786 af Benjamin Franklin, forfatter, politiker, diplomat, trykker, videnskabsmand, opfinder og en af ophavsmændende til Den Amerikanske Uafhængighedserklæring. Franklin opfattede denne havstrøm som en slags flod i havet, der transporterede varmt og salt vand fra Den Meksikanske Havbugt (Golf) op langs den amerikanske østkyst i retningen mod Nordeuropa. Franklin havde desuden en klar opfattelse af, at Golfstrømmen var en del af en stor lukket strømhvirvel, som leverede returvand fra Nordeuropa til det nye og uafhængige Nordamerika, der dengang bestod af et mindre antal stater beliggende ved østkysten.

Eftersom Den Amerikanske Uafhængighedserklæring kom 2. juli 1776 et par dage før 4. juli, så kan amerikanerne som de første tage æren for at beskrive Golfstrømmen om end i grove og ufuldstændige detaljer, og her er det vigtigt at notere sig at Golfstrømmen på den tid ikke var veldefineret i geografisk henseende.

Dog har Franklins hovedkort en historisk interessant detalje, fordi det viser sejlskibe, som sejler med og mod strømretningen i Golfstrømmen. Overleveringen fortæller, at det var de kloge amerikanske søfolk, som sejlede med strømmen og dermed kunne lægge 6 knob til deres fart over havbunden, mens de dumme britiske søfolk næsten ikke kunne komme frem i søen, fordi de sejlede med strømmen imod sig. Sådanne historier opstår nemt under en krig.

Fag: geografi og fysik gymnasier og hf.

Findes i: FyGeNV
gulfstream_THEME_200.jpg