Broome | VG3

Broome

Tidevand er havets puls. Månen er årsag til, at vi har højvande (flod) og lavvande (ebbe) to gange dagligt. Havoverfladen stiger og falder regelmæssigt med en periode på ca. 12½ time som følge af Månens kraftpåvirkning på Verdenshavet. Solen er også årsag til højvande og lavvande her på Jorden, men her er perioden på 12 timer. Månen giver i kombination med Solen anledning til at vandstanden ændrer sig regelmæssigt op og ned, og denne variation i vandstand kaldes for tidevand.

Månens tiltrækningskraft, og i mindre grad Solens tiltrækningskraft, sætter tidestrømme i gang, og bringer dermed hele Verdenshavet i stadig bevægelse fra havoverfladen og helt ned til de største havdybder, på ca. 11 km. Hvor disse strømme mødes får vi højvande og hvor de løber væk fra hinanden får vi lavvande. Det sker især inde ved kysterne, hvor vandstandsvariationerne på grund af tidevand bliver særligt store.

Forskellen mellem vandstanden ved højvande og lavvande kaldes tidestørrelsen, som varierer meget overalt på Jorden, fra næsten ingenting og helt op til 15 m. Tidestørrelsen varierer samtidig også med tiden, fordi der her på Jorden findes halvdagligt tidevand, heldagligt tidevand og halvmånedligt tidevand.

Man kan beregne tidevandet mange år ud i fremtiden med brug af komplicerede modeller. Tidevandet er en funktion af Månens og Solens placering i forhold til Jorden, hvis baner er kendt med meget stor præcision. I praksis beregner man tidevandet for et kalenderår ad gangen, for en lang række havne over hele kloden. Der bliver udgivet trykte tidevandstabeller (høj/lavvande) bl.a. til brug for skibstrafikken, og aktuelt tidevand vises på Internettet til almen brug og interesse.

Det specielle ved Broome er at tidevandskræfterne fra Månen og Solen i praksis ophæver hinanden to gange om måneden, hvor tidestørrelsen er blot omkring 1 m. Tidevandet ved Broome forekommer to gange dagligt dag efter dag, som mange andre steder på Jorden, men tidestørrelsen varierer mellem 1 m og 9 m ca. 2 gange om måneden, hvilket er helt atypisk for tidevand. Det usædvanligt ringe tidevand to gange om måneden ved Broome kan derfor ikke forklares ud fra sædvanlige fysiske love om massetiltrækning, fordi kystlinieforløbet og havbundsforholdene også spiller en vigtig rolle.

Fag: geografi og fysik gymnasier og hf.

Findes i: FyGeNV
tide_INTRO_200.jpg