Øvelser i baggrundsmaterialet | VG3

Projecter »

4095
Projekt
Øvelser i baggrundsmaterialet

Tuberkulose_3_L.jpg

Spørgsmål til baggrundsafsnittet

Forståelsen af sygdommen tuberkulose og af vaccinen imod den, kan udbygges ved at besvare nedenstående spørgsmål med udgangspunkt i faget biologi.

  • Undersøg vha. dine biologibøger, hvordan en bakterie bærer sig ad med at inficere et menneske, og hvordan kroppens immunforsvar under naturlige omstændigheder bekæmper en bakterieinfektion.
  • Find oplysninger om tuberkulosebakterien, Mycobacterium tuberculosis. Undersøg hvordan den smitter og hvor i kroppen infektionen sætter sig. Undersøg om bakterien har en speciel opbygning eller levevis, som gør den særlig svær at bekæmpe.
  • Hvordan bærer immunforsvaret sig af med at indkapsle en infektion, som det kan være tilfældet med tuberkulose? Overvej også hvilken betydning det har for kroppens evne til at bekæmpe sygdommen.
  • Undersøg hvordan man fremstiller en vaccine og hvilke typer der findes. Hvilken type er BCG-vaccinen? Har man ændret fremstillingsmetoden i nyere tid?
  • Diskutér på baggrund af jeres viden om tuberkulosebakterien og vaccinen mod den, om man omkring 1921 havde grund til at frygte at vaccinen kunne vække indkapslede tuberkulosebakterier til live.


Kildesæt 1 og Kildesæt 2

På baggrund af det arkivmateriale, som blev fundet under de to forskningsophold, er der nedenfor udarbejdet to kildesæt : kildesæt 1 og kildesæt 2.

Det første sæt Kildesæt 1 retter sig mod en kvantitativ analyse af dele af det epidemiologiske talmateriale, som WHO havde til rådighed i 1959, da organisation anbefalede, at man fortsatte med at benytte Calmette-vaccinen (der internationalt var kendt som BCG-vaccinen). I forbindelse med dette sæt kan man forestille sig et samarbejde mellem fagene historie, samfundsfag, biologi og matematik.

Tuberkulose_4_L.jpg

Kildesæt 2 retter sig mod en kvalitativ analyse, af de argumenter der blev bragt for og imod BCG-vaccinationer i Indien fra 1948. Materialet viser noget om usikkerhed og mistænksomhed over for den vestlige verden og de tidligere kolonimagter i et nyligt afkoloniseret land; men også noget om udbredelsen og brugen af videnskabelig, medicinsk viden. Dette kildesæt retter sig først og fremmet mod fagene historie og samfundsfag.

Det første kildesæt 1 drejer sig om den evaluering af BCG-vaccinen, som WHO foretog i 1959, efter 10 års massive vaccinationskampagner.

Det andet kildesæt 2 drejer sig om den modstand mod BCG-vaccinen, som opstod i Indien i perioden 1948-58.