Calmette-vaccinen | VG3

Calmette-vaccinen

Forskningsprojektet ’Tuberkulosebekæmpelse i det uafhængige Indien 1948-1978 – et dansk bidrag til internationalt sundhedsarbejde’ var med som et landbaseret forskningsprojekt på Galathea 3 ekspeditionen. Der var tale om et enmands-projekt varetaget af lektor Niels Brimnes, Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet. Projektet bestod af to forskningsophold, dels ved WHOs arkiv i Geneve i juni 2006 og dels i Chennai (det tidligere Madras) i Sydindien i oktober samme år. Pga. kontroversen om Muhammed-tegningerne blev Galathea3 sejlrute omlagt, så skibet ikke som oprindeligt planlagt anløb havne i det sydlige Indien i efteråret 2006.

Fag: historie og biologi på gymnasier og hf.

Findes i: BiHiAT