Øvelse: Den svære: geografi/biologi og sprog | VG3

Projecter »

Øvelse: Den svære: geografi/biologi og sprog

Forestil dig en gruppe jæger/samlere med en befolkningstilvækst på 0.0 % - en homogen gruppe på 100 mænd og 100 kvinder.

Undersøg hvad der sker når en gruppe agerbrugere, der taler et helt andet sprog, med en speciel dna type NRY haplogruppe bosætter sig i området (A) i grupper af 10, én gruppe per 5 år – altså for et århundrede bliver det 200 immigranter.

Antag at der går 25 år per generation og at en mand og en kvinde fra jæger-samlergruppen indgifter sig hos agerbrugerne.

Antag at agerbrugsbefolkningen fordobles på 130 år.

Efter 260 år er agerbrugsbefolkningen fordoblet 4 gange til 800 personer.

Hvis man antager en befolkningstæthed på 0,4 personer er denne efter 260 år steget til 1,7 per kv km.

Efter 260 år udvandrer en gruppe fra område A til B i grupper af 10 personer altså omkring 200 personer kommer til område B.

I to generationer er hver gruppe af 10 agerbrugere blevet udskiftet (i genetisk tale) med en ung jæger/samler.

Der vil nu være 80 % agerbrugsgener og 20 % jægersamlergener i den population der flytter mellem A til B.

Efter 260 år vil der ske endnu en populationsmigration fra B til C og denne vil have 64 % (80 % af 80 %) agerbrugsgener, og 36 % jægersamlergener.

Spørgsmål

 1. Hvor mange agerbrugsgener vil der være tilbage efter 1250 år?
 2. Hvor mange agerbrugsgener vil der være tilbage efter 2500 år.
 3. Hvor mange agerbrugsgener vil der være tilbage efter 3750 år
 4. Hvilket sprog vil være det der overlever det indvandrede eller det lokale sprog?
 5. Hvorfor?

Med denne opgave i hovedet hvordan og hvor mange indvandrere til Stillehavet behøver der at have været?

Hermed har I lært om en populationsteori og metode der hedder Wave of Advance se også: http://en.wikipedia.org/wiki/Luigi_Luca_Cavalli-Sforza

Spørgsmål

 1. Kan man fra analysen herover påstå at sprog kan kobles til menneskers gener?
 2. Er der eksempler i historien hvor et folk, et sprog og en materiel kultur har flyttet sig?
 3. Er denne begivenhed unik eller almindelig?
 4. Behøver en indvandring at være massiv for at et sprog spreder sig?
 5. Giv eksempler fra historien hvor det er sket.
 6. Tænk på andre faktorer i historien og giv eksempler, der kan få folk til at tale et andet sprog. Immigration, emigration besættelse, dominans.
 7. Hvis man fandt en kvindegrav fra nutiden om 1000 år med en coca cola flaske, en Nokia mobiltelefon og et tørklæde om hovedet, vil du så påstå at den person, der ligger der, er amerikaner, finne, araber eller muslim?
 8. Overvej hvilken materiel kultur der har større symbolsk betydning for ens etniske identitet end andet, og hvor meget der skal til for at man kan sige, at der er tale om en indvandrer.