Forskellige teorier og nogen mystik | VG3

Forskellige teorier og nogen mystik

Der er stor lighed mellem alle Stillehavets sprog – altså må indvandringen have gået hurtigt.

Stillehavet_kolonisering-ny.jpg

Mange har forsøgt sig med interessante forklaringer på den indvandringsbølge, der ramte det vestlige Stillehav. Professor Jared Diamond, mener at spredningen gik hurtigt og forfædrene kom fra Taiwan. Han kalder koloniseringen for et ”Expresstog til Stillehavet”.

Stillehavet_kolonisering-ny.jpg

Der er nemlig stor lighed mellem alle Stillehavets sprog – altså må det have gået hurtigt igennem områder, hvor der tidligere boede folk, for isolerede sprog forandrer sig ellers hurtigt. Andre ser koloniseringen som en langsommere proces, hvor indvandrerne indgiftede sig med de lokale, der er nemlig fund af både nyligt medbragte og ”gamle ”ting i fundmaterialet. Denne blandingsforklaring ses i mange arkæologiske analyser. Men ting kan ikke snakke og slet ikke fortælle hvilket sprog folk talte. Det kan dog afsløre kontakter, da man nogle gange kan se hvorfra ting kommer.

Også genetiske analyser af mennesker og dyr peger på en uklar oprindelse af Stillehavets folk, da eksempelvis nulevende svins genetiske kode i Stillehavet kan føres tilbage til Indonesien og Vietnam og ikke Taiwan – tamsvin følger altid mennesker så derfor er deres oprindelse lige så vigtig at følge genetisk, som menneskets.

Peter Bellwood mener dog at kolonisterne kom fra Taiwan, for her er der flest forskellige austronesiske sprog og dermed må det være oprindelesesstedet for de austronesiske sprog i Stillehavet, der tales helt ud til Påskeøerne. For sprogforskere mener at et sprogs oprindelsessted ligger der, hvor der er flest forskellige sprog af samme sprogfamilie.

Bellwood mener austroneserne spredte sig omkring 4,5 km om året - det hurtigste noget folk har bevæget sig før de store emigrationer til USA i 1800 tallet. Hurtigheden må skyldes evnen til at sejle og navigere.

Prøv selv at simulere en sejltur over Stillehavet med spillet ”Challenge of the Wind”: http://www2.bishopmuseum.org/anthro/voyage/mission.asp
.