Øvelse 2. Hormonforstyrrelser i danske havsnegle | VG3

Projecter »

Øvelse 2. Hormonforstyrrelser i danske havsnegle

Hormonforstyrrelser i form af imposex i havsnegle er vidt udbredte i det danske havmiljø, og mest omkring større havne hvor forureningen med stoffet TBT, der har været anvendt i skibsmalinger, er mest markant.

Prøv at sammenholde niveauet af imposex i sneglen dværgkonk (På latin; Hinia reticulata) med afstanden til nærmeste større havn i forskellige danske kystområder.
Anvend imposex data (hhv. %imposex og indeks-værdien VDSI) fra 2004 og 2005 vist i tabellen her under.

Tabel 2. Imposex data for dværgkonk i danske kystnære områder 2004 – 2005.
Klik her for Tabel 2.

Spørgsmål

  • a) Afbild hhv. %imposex (andelen af hunner med imposex) og VDSI mod afstanden til nærmeste større havn. Er der en sammenhæng?
  • b) Hvilken matematisk funktion beskriver sammenhængen bedst?
    Hvad er fordelen ved at anvende VDSI frem for %imposex til at beskrive denne sammenhæng ?
  • c) Er der nogle data der falder særligt uden for den beskrevne sammenhæng?
    Hvorfor mon? Prøv at kigge på et søkort, eller Google earth. Hvordan er strømforholdene og skibstrafikken?
  • d) Lav din egen imposex undersøgelse. Prøv selv at indsamle dværgkonk ved din lokale havn og se om du kan finde imposex i dem, som tegn på at havneområdet er forurenet med TBT.

Mange steder findes dværgkonk på sandet bund på dybder fra 2 – 8 m. Du kan ofte fange dem i fælder ved at putte en død fisk i en kurv som agn og lad fælden stå på bunden i 2 – 3 timer.

Se metodevejledning for bestemmelse af imposex i dværgkonk her: http://www2.dmu.dk/1_om_dmu/2_tvaer-funk/3_fdc_mar/programgrundlag/TekAn...

Hvis du ikke kan finde dværgkonk, så kan man også undersøge den almindelige stransnegl (Littorina littorea), der oftest kan findes på sten – også inde i havneområder.
Denne snegl udvikler dog ikke imposex, men i stedet for intersex. Ved intersex kommer de unaturlige kønsændringer til udtryk på en anden måde end ved imposex, idet der sker en decideret ændring af hunsneglens normale kønskarakterer. Det kan dog være lidt mere vanskeligt at bestemme intersex i almindelig strandsnegl sammenlignet med imposex i dværgkonk.

Andre velegnede arter af store havsnegle er rødkonk (Neptunea antiqua) og almindelig konk (Buccinum undatum), der begge kan udvikle imposex. Især rødkonk er meget følsom overfor TBT. Men du skal nok have en hjælp fra fisker til at fange disse store konksnegle, da de oftest forekommer på mere end 15 m's dybde.