Undersøgelse af heterostyli | VG3

Projecter »

4108
Projekt
Undersøgelse af heterostyli

Undersøg det heterostyle system på Læge-Oksetunge (Anchusa officinalis) og Hulkravet Kodriver (Primula veris), se figur 6, 7, og 8. (i afsnit om krydsbestøvning):

Picture3-2.jpg

Der skal udføres bestøvningsforsøg mellem blomstertyperne (”lovlige” krydsninger: pin-thrum og/eller thrum-pin krydsning), indenfor blomstertyperne (”ulovlige” krydsninger: thrum-thrum og pin-pin) og selvbestøvning.

Vælg blomster, der endnu ikke er sprunget ud, og dæk dem af med stofposer, så de ikke besøges af insekter. Når blomsterne er sprunget ud, fjernes støvdragerne med en pincet for at undgå pollen-forurening.

Tag herefter støvdragere fra den ønskede blomstertype og overfør pollen til den blomst der har været isoleret. Vælg støvdragere med meget pollen, og se eventuelt efter med en lup, om der er overført pollenkorn til støvfanget.

Dæk blomsten til igen med stofposen, og bind den forsigtigt til med stofbånd. På stofbåndet kan du markere, hvilken bestøvning der er udført (f.eks. ”ulovlig” pin-pin, eller ”selvbestøvning”). Lad nu frøene modne og høst dem.

Spørgsmål

  • Hvilke arter kan selvbestøve?
  • Hvilke arter kan sætte frø indenfor blomstertyperne?
  • Hvad siger det om arterne?

(Hulkravet kodriver er typisk heterostyl, mens Oksetunge er i stand til frøsætning indenfor blomstertyperne. Ærenpris ser heterostyl ud, men kan både selvbestøve og bestøve indenfor blomstertyperne)

Picture4-2.jpg

Materialer:
Hulkravet kodriver, Oksetunge og Ærenpris i blomst.

Små stofposer til isolation af blomsterne (sys af tyndt gardinstof).

Stofbånd til at binde stofposerne tæt.

Spids pincet til at fjerne støvdragere med.

Botaniker-lup (10x) til at tjekke bestøvning.

Sprittusch til markering af hvilken bestøvning, der er udført i poserne.