Selvbestøvning | VG3

Projecter »

Selvbestøvning

Nogle plantearter har tilpasset sig sådan, at de er uafhængige af at få overført pollen.

Nogle plantearter har tilpasset sig sådan, at de er uafhængige af at få overført pollen. I stedet selvbestøver de med deres eget pollen. Det giver den fordel, at planten er helt sikker på at kunne sætte mange frø, selvom det f.eks. ikke blæser i blomstringsperioden, eller der ikke er nogle insekter. De selvbestøvende plantearter er også uafhængige af artsfæller, som de ellers skulle have pollen fra. Men ved selvbestøvning risikerer planerne, at deres afkom kommer til at lide af indavlsdepression og derfor ikke klarer sig særlig godt.

Hidtil har man antaget, at vores planteart, Waltheria ovata, ikke kan sætte frø ved selvbestøvning Denne hypotese kom man frem til, ved at studere flere arter, der minder meget om Waltheria ovata i blomstens opbygning og måde at blive bestøvet på. Men ved at udføre grundige bestøvningsforsøg så vi, at planten, i hvert fald på Galápagos, er i stand til at sætte frø ved selvbestøvning. Det skal sikkert ses som en nødvendig tilpasning for at arten kan overleve på Galápagosøerne. Øerne ligger meget langt fra fastland, og i starten husede øerne kun få planter og insekter. For at overleve som art, har det derfor været nødvendigt for Waltheria ovata at udvikle selvbestøvning.