Ordliste | VG3

Projecter »

Ordliste

Find de relevant ord i ordlisten.

Picture1crop.jpg

Pollen: Planters hanlige kønsceller ~ sædceller

Frøanlæg: Planters hunlige kønsceller ~ ægceller

Støvdragere: Det hanlige organ i en blomst, hvor pollen findes.

Støvfang/griffel: Der opfanger pollen.

Picture1.jpg

Befrugtning: Sammensmeltning af hanlig kønscelle fra pollen med hunlig kønscelle fra frøanlægget. Herved kan der dannes frø og nye planter. Når pollen lander på støvfanget (bestøvning), kan det spire og vokse ned gennem griflen. Herved overføres den hanlige kønscelle til den hunlige på planten.

Bestøvning: Overførsel af pollen til støvfanget. Bestøvning leder ikke nødvendigvis til befrugtning. Dette kan skyldes, at pollenkornet ikke spirer og vokser ned igennem støvfanget.

Selvbestøvning: Når planten bestøves med sit eget pollen.

Krydsbestøvning: Når planten bestøves med pollen fra en anden plante af samme art.

Reproduktionssystem: En plantearts måde at producere frø på.

Heterostyli: Et specielt reproduktionssystem med to blomstertyper med grifler og støvdragere af forskellig længde. Samtidig har heterostyle arter et kemisk selvuforenelighedssystem.

Thrum: Blomstertype med kort griffel og lange støvdragere.

Pin: Blomstertype med lang griffel og korte støvdragere