Problemformulering for undersøgelsen og teori | VG3

Projecter »

Problemformulering for undersøgelsen og teori

Den antrologiske undersøgelse af Aceh efter tsunamien fokuserer på risiko og hvordan religion inddrages.

Problemformulering for undersøgelsen

I dette projekt skal jeg undersøge, hvordan acheneserne med international hjælp genopbygger deres land og deres liv. Mit fokus er risiko: Hvordan bliver risiko opfattet og praktiseret efter tsunamien? Har tsunamien ført til forandrede måder at håndtere risiko på? Jeg ser især på, hvordan risiko indgår i politik og religion.

Teori
Politik hænger sammen med risiko på den måde, at moderne politikere i høj grad bliver valgt på deres løfter om at sikre vælgerne mod forskellige risici. Eksempelvis blev Anders Foghs til dels genvalgt på hans evne at sikre danskerne mod arbejdsløshed, ligesom George W. Bush blev genvalgt på løfter om at bekæmpe terrorisme. På lignende vis indgår risikovurderinger i acehnesernes overvejelser over politik. Hvordan sikrer indonesiske politikere acehnesernes sikkerhed, og hvordan taler man om denne slags ting?

Religion hænger sammen med risiko på den måde, at religion kan ses som et svar på de store spørgsmål om, hvorfor vi er til, og hvordan verden i sidste ende hænger sammen. Mange acehnesere opfattede tsunamien som Guds straf. Islam er endvidere en del af risikohåndteringen i Aceh, fordi så mange dele af livet i Aceh bliver reguleret via religiøse handlinger. Eksempelvis bruger man højtalere til at sende 5 daglige bønner ud til alle fra de mange Moskeer, som findes overalt i Aceh. Et andet eksempel er påklædning, som skal følge de religiøse forskrifter. Kvinder må ikke vise deres hår offentligt, og mænd må ikke vise benene højere end anklen. Ca 10 procent af kvinderne ser dog ikke ud til at efterleve disse love.