Banda Acehs kultur | VG3

Banda Acehs kultur

Den 26. december 2004 ramte flere jordskælv og en tsunami landene omkring det Indiske Ocean. Af de 230.000 mennesker, som omkom, boede 137.000 i den indonesiske delstat, Aceh, som ligger på øen, Sumatra.

Da tsunamien ramte, var der i Aceh borgerkrig mellem den indonesiske hær og oprørs- eller frihedsbevægelsen GAM. GAM ønskede løsrivelse fra Indonesien, bl.a. fordi de mente, at Acehs rige naturressourcer burde komme acehneserne mere til gode. Religion var også en del af konflikten. 87 procent af Indonesiens samlede befolkning på 222 millioner er muslimer. Men i Aceh er 98 procent muslimer. På trods af, at flertallet af indonesere ønsker et sekulært styre – altså et styre, som ikke bygger på religiøse forskrifter – er den islamiske ret, Sharia, blevet indført på visse områder i Aceh. Umiddelbart efter tsunamien ophørte borgerkrigen, og verdens hidtil største nødhjælpsindsats blev sat ind.

Indonesien var en hollandsk koloni, og fra løsrivelsen i 1945 til 1998 var Indonesien et diktatur. Korruption har været og er stadig et af de store problemer. Der er mange fattige i Indonesien og få virkeligt rige. Mange er arbejdsløse eller har kun arbejde i kortere perioder. I Aceh ser man dog ikke så mange tiggere, som i mange andre asiatiske lande (måske ser man endda færre tiggere end mange steder i København).

Antropologen Kåre Jansbøl rejste til Aceh på feltarbejde to gange i Galathea-ekspeditionen.

På den første rejse besøgte Kåre i løbet af maj og juni måned 2007 hele kystlinien, som var berørt af tsunamien i Aceh.

På den anden rejse boede Kåre et halvt år fra marts til august 2008 i byen Banda Aceh hvor 40% af 265.000 mennesker døde i katastrofen.

Vil du lære om fysikken bag tsunamien kan du se http://virtuelgalathea3.dk/node/959

Alle fotos undtagen to er © Kåre Jansbøl.

Fag: geografi, historie og samfundsfag gymnasier og hf.

Findes i: GeHiAT
bryl-10.jpg