Pladetektonik i det nordlige Caribien | VG3

Projecter »

Pladetektonik i det nordlige Caribien

Virgin Islands Bassinet ligger i Anegada Passagen og vi har sejlet direkte hen over en aktiv pladegrænse!

Som nævnt, foregår bevægelsen mellem den nordlige den af den Caribiske Plade og den Nordamerikanske Plade som en kombination af subduktion og transform bevægelse.

Mellem de to plader er der en ca. 250 km bred såkaldt pladegrænsezone, som ikke hører til den stabile, stive del af den Caribiske Plade. I pladegrænsezonen er der tre mikroplader, som hver især bevæger sig anderledes end resten af den Caribiske Plade. De tre mikroplader hedder fra vest: Gonave Mikropladen GP), Hispaniola Mikropladen (HP) og Puerto Rico-Virgin Islands Mikropladen (PRVI).

Det er ikke sikkert, hvordan disse mikroplader har ”revet sig løs” fra den stabile del af den Caribiske Plade, men man med GPS kan måle at de eksisterer.

Seismik_Car_5.jpg

Puerto Rico-Virgin Islands Mikropladen består af den store ø, Puerto Rico, samt af flere mindre øer, heriblandt to af de tidligere Dansk Vestindiske Øer, St. Thomas og St. John. Den sydlige afgrænsning af mikropladen kaldes Anegada Passagen. Lige syd for mikropladen ligger den tredje tidligere Dansk Vestindiske Ø, St. Croix.

Det område, som er blevet undersøgt i forbindelse med Galathea 3 ekspeditionen, er Virgin Islands Bassinet. Det er et meget dybt bassin, som ligger i Anegada Passagen. Bassinet er opstået i forbindelse med, at Puerto Rico-Virgin Islands Mikropladen bevæger sig anderledes end den stabile del af den Caribiske Plade. Vi har altså sejlet direkte hen over en aktiv pladegrænse! Ud over Virgin Islands Bassinet ligger der to andre bassiner i Anegada Passagen, nemlig St. Croix Bassinet og Sombrerobassinet. Bassinerne er meget dybe. Det dybeste er Sombrero Bassinet, som når dybder på over 6 km.

Virgin Islands Bassinet, som vi undersøgte, er 20 km bredt og 75 km bredt. Bundet af bassinet er 4,5 km dyb. Skrænterne, der omkranser bassinet, er enormt stejle. Den sydlige skrænt har hældninger på helt op til 30-45o.

På grund af pladebevægelserne i området, er der rigtig mange jordskælv. De fleste jordskælv er meget små, og kan stort set ikke mærkes. Indimellem forekommer der dog rigtig store skælv. Det sidste store skælv i bassinet var i 1867, mens Danmark stadig ejede St. Thomas, St. John og St. Croix. Der står mere om det meget ødelæggende jordskælv i næste afsnit.

Seismik_Car_6.jpg