Metode på Vædderen | VG3

Projecter »

Metode på Vædderen

På Galathea 3 indsamlede projektet bakterier fra:
- Vand fra hele vandsøjlen, hvor vandhenteren nåede ned.

På Galathea 3 indsamlede projektet bakterier fra:
- Vand fra hele vandsøjlen, hvor vandhenteren nåede ned.
- Overflader af fisk og andre levende organismer, der blev hentet op fra havet.
- Overflader af sten, plast og andre emner i havet - fra overfladen eller dybet.
- Fra kolde og varme områder, og fra næringsrige og næringsfattige vandmængder.

På Galathea 3 dyrkede forskerne bakterierne på agarplader med en grumset belægning af bakterien Vibrio. Vibrio anvendtes, fordi den reagerer tydeligt på andre bakteriers hæmmende stoffer og fordi den ikke er sundhedsfarlig for mennesker.

Når der er Vibrio på agarpladen ser den grumset ud - Vibrio er spredt over hele området.

De bakterieprøver forskerne hentede op fra havet blev med det samme placeret på en agarplade med Vibrio. Ved dyrkning af bakterierne vokser hver bakterie til en bakteriekoloni (ses som pletter på agarpladen). Der, hvor den nye tilsatte bakterie hæmmer Vibrio, opstår en klar ring omkring bakteriekolonien. Det er fordi Vibrio er blevet bremset i sin vækst. Det bakteriehæmmende stof hæmmer jo netop Vibrio nær bakteriekolonien.
På den måde er det rimeligt let at se, hvornår man har fundet en bakterie, der dræber en anden bakterie - eller i hvert fald virker hæmmende: Der er en klar ring på den grumsede agarplade.